PLATFORMA INTERNETOWA EKSIMu RUSZYŁA !!!

Szanowni Państwo,
Zarządy firm EKSIM sp. z o.o. i JVD sp. z o.o. przykładają wielką wagę do unowocześniania kanałów obsługi kontrahentów. Szczególne miejsce w naszej wizji zajmuje komunikacja elektroniczna. Na czym polegała nasza nowa inwestycja którą właśnie wdrożyliśmy?

Zainwestowaliśmy w platformę internetową

Realizując naszą strategię modernizacji firmy, stworzyliśmy nowoczesną platformę internetową. Można ją nazwać platformą transakcyjną, ponieważ rozwiązanie to obejmuje różne aspekty współpracy z naszymi partnerami. Platforma nosi nazwę „ iCenter”. Platforma ta wykorzystywana jest zarówno do obsługi naszych partnerów w zakresie składania zamówień na towary jak i zawiera informacje o : stanach magazynowych, cenach, okresach oczekiwania na realizację zamówień, stanie rozliczeń za dostarczone towary, oferowanych towarach, stanie realizacji zamówień i wiele innych cennych przydatnych informacji .

Czy stworzenie nowej platformy internetowej nie kłóci się z celami naszej działalności?

Platforma internetowa „iCenter” została zbudowana w oparciu o rozwiązania jednego z pionierów na rynku elektronicznej obsługi przedsiębiorstw w Polsce – dzięki czemu wykorzystaliśmy know-how i doświadczenia zgromadzone podczas wielu lat. System ten ma służyć usprawnieniu współpracy z naszymi partnerami handlowymi i nie jest udostępniony klientom detalicznym.

Ile musiało się zmienić, aby doprowadzić do obecnego etapu wdrożenia platformy internetowej?

Wdrożenie platformy internetowej było złożonym i skomplikowanym projektem technologicznym i operacyjnym, przede wszystkim ze względu na konieczność wcześniejszego wdrożenia nowego systemu ERP, który mógłby współpracować z „iCenter”. Po uzyskaniu dostępu do technologii jesteśmy w stanie zaoferować naszym partnerom już teraz dostęp do naszej bazy danych w bardzo szerokim zakresie. Jednocześnie udostępniliśmy kanał internetowy do serwera ftp. na którym zgromadziliśmy pokaźną bibliotekę fotografii o wysokiej rozdzielczości bardzo przydatnych przy projektowaniu i publikacjach.

Dlaczego firmy nasze zdecydowały się na rozbudowę usług internetowych i na ile konkurencja wymusiła podjęcie tych działań?

W przyjętej strategii modernizacji wdrożenie systemu współpracy elektronicznej było jednym z priorytetowych zadań. Powody są oczywiste i wynikają z głównego kierunku modernizacji firmy, która zmieniła się w ostatnich latach w wielu obszarach. Wdrożenie platformy elektronicznej było jednym z trudniejszych zadań, ale zakończyło się sukcesem. Oczywiście, zwracamy uwagę na fakt, że jesteśmy jednymi z pierwszych w branży dystrybutorów tapet i tkanin dekoracyjnych którzy rozwinęli ten sposób komunikacji transakcyjnej ze swoimi odbiorcami.

Jakie korzyści płyną dla nas, a jakie dla naszych partnerów handlowych w związku z inwestycjami w budowę platformy internetowej?

Korzyści są oczywiste i osiągają je obydwie strony – zarówno nasi odbiorcy, jak i nasze firmy. Najważniejsze dla nas było udostępnienie kontrahentom możliwości wygodniejszego korzystania z naszych usług. Teraz oprócz bogatej oferty handlowej, udostępniliśmy całodobowy dostęp do naszych usług poprzez Internet. I, co jest dla nas szczególnie ważne, zrobiliśmy to w sposób, który jest bardzo pozytywnie oceniany przez naszych kontrahentów. Doceniają oni funkcjonalność, wygodę i łatwość posługiwania się systemem w dwustronnej komunikacji „on Line” do składania zamówień na towary przy pełnej informacji o dostępności towarów, stanu realizacji zamówień i o okresie oczekiwania na towar. Złożone zamówienie przy pomocy platformy internetowej, natychmiast zapisuje się w naszym systemie informatycznym i automatycznie rezerwuje towar. Już nie trzeba telefonować z zapytaniem czy towar jest dostępny. Unika się pomyłek przy ręcznym przepisywaniu zamówień. Nie musimy telefonować, aby dowiedzieć się o czas oczekiwania na towar. Nie płacimy za telefony i nie denerwujemy się, że telefon jest zajęty. Nasz partner widzi na platformie internetowej to samo, co udzielający informacji nasz pracownik w Biurze Obsługi Klienta w swoim komputerze. Klient finalny stojący w sklepie przy ladzie nie denerwuje się, że musi czekać długo na odpowiedź.
Nie ulega wątpliwości, że koszty obsługi transakcji za pośrednictwem platformy elektronicznej są znacznie niższe od sposobów tradycyjnych i to zarówno dla naszych partnerów jak i dla nas. Duża liczba partnerów korzystających z platformy elektronicznej pozwoli również na odciążenie naszego Biura Obsługi Klientów, do którego często trudno jest dodzwonić się. W efekcie partnerzy preferujący ten sposób kontaktów z naszymi firmami obsługiwani są w lepszych warunkach i tańszym kosztem gdyż nie muszą dodzwaniać się po informacje, które są dostępne na platformie internetowej.

W jakim stopniu nasza przyszłość i przyszłość naszych partnerów będzie związana z rozwojem obsługi poprzez Internet?

Chcemy pozostać w grupie wiodących firm nie tylko z bogatą ofertą (obecnie ok.15.000 referencji) , ale i z bardzo silną elektroniczną formą obsługi odbiorców. Obserwując rynek europejski i światowy, można się przekonać, że taki model jest racjonalny. Wielu naszych odbiorców będzie korzystać z tradycyjnych form współpracy i zawsze będą one potrzebne, ale wielu znaczną część swoich kontaktów z nami będzie realizować za pośrednictwem elektronicznej platformy internetowej. Nasza rola polega na udostępnieniu odbiorcom tych kanałów dystrybucji, z których chcą oni korzystać, i to w możliwie maksymalnie wygodny sposób. Dlatego doskonalenie platformy elektronicznej będzie nadal jednym z naszych głównych priorytetów.
Co należy zrobić, aby uzyskać dostęp do platformy internetowej ?
1. Należy pod adres eksim@eksim.pl przesłać zgłoszenie przystąpienia do platform internetowych – wypełniając formularz(e) dla osoby decyzyjnej w przedsiębiorstwie i dla osób upoważnionych w każdym oddziale przedsiębiorstwa (sklepie) oddzielnie.
2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza(y) prześlemy login(y) i hasło(a), które będą nadane wyłącznie dla zgłoszonych osób (oddziałów/sklepów). A więc w firmach wielooddziałowych (posiadających wiele sklepów) każdy oddział/sklep będzie posiadać oddzielne: login i hasło.

Zapraszamy do nowej jakościowo współpracy,
ZARZĄD

Napisano w Co nowego w Eksim